KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ YENİ MÜRACAAT

 

Bilindiği üzere, 7256 sayılı Kanun ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Cumhurbaşkanına yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru tarihini 30/06/2021 tarihine kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

Daha evvel yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularında milat 30.06.2020 tarihiydi. Bu tarihten sonra, yeni bir çalışan açısından kısa çalışma başvurusu yapılamadığı gibi; 30.06.2020 tarihine kadar başvuru yapmamış işverenler açısından da başvuru imkanı bulunmamaktaydı.

Bu defa Cumhurbaşkanlığınca, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan yetki kapsamında, 1 Aralık 2020 tarih ve 31321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3238 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmasına karar vermiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı uyarınca işverenler, https://esube.iskur.gov.tr/Tazminat/TazKcoDefault.aspx linkinden erişecekleri uygulama üzerindeki adımlarını izleyerek, 01/12/2020 tarihi itibari ile 31/12/2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunabileceklerdir. İŞKUR sistemi üzerinden yapılacak başvuru dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru kabul edilmeyecektir.

30/06/2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olanlar açısından, dönem dönem Cumhurbaşkanı Kararları ile yapılan süre uzatımları kapsamında uygulamaya devam edenler için, ilk kısa çalışma listelerinde kayıtlı çalışanlar için yeniden başvuru yapmaya gerek bulunmamaktadır.

Yeni başvurularda çalışanlar için gerekli olan şartlar değişmemiş olup; işçinin KÇÖ’den faydalanabilmesi için, kısa çalışmadan önceki son 60 gün hizmet akdine tabi çalışması ve son üç yılda ise 450 prim gününün bulunması gerekmektedir. Bu koşulları taşımayan işçiler, KÇÖ’den faydalanamayacaktır.

Ayrıca, KÇÖ’den yararlanabilmek için 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler (işveren tarafından haklı fesih halleri) hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması koşulunu da devam etmektedir.

              Bir diğer önemli husus ise 1 Aralık 2020 tarih ve 31321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3238 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında “…30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneği ödemelerinde, 4447 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmış kabul edilir” düzenlemesidir.

              Bilindiği üzere, 4447 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin beşinci fıkrası “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.”  hükmü gereği, kısa çalışma uygulamasına başlanan ilk hafta İş-Kur tarafından kısa çalışma ödeneği ödenmemektedir. Bu 7 (yedi) günlük sürenin ücreti her gün için yarım ücret olarak işçiye ödenecek ve Sosyal Güvenlik Kurumuna da 7 (yedi) gün hizmet bildirilmesi gerekecektir.

              Cumhurbaşkanlığı Kararının 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, 30/06/2020 tarihi itibari ile KÇÖ başvurusu yapmış işverenler için, 30/06/2020 tarihli KÇÖ listesine 01/12/2020 tarihi itibari ile ilave işçi ekleseler de gerek listedeki eski işçiler gerekse yeni başvuru yapılacaklar için ilk haftalık yarım ücret ve 7 (yedi) günlük SGK bildirimine gerek bulunmamaktadır.

              Ancak, 30/06/2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmamış ve ilk defa 01/12/2020 tarihi itibari ile KÇÖ başvurusu yapacak olan işverenler açısından, 4447 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, ilk hafta ücreti her gün için yarım ücret üzerinden işçiye ödenecek, Sosyal Güvenlik Kurumuna da 7 (yedi) gün hizmet bildirilecektir.

              Başvuru süreci ile ilgili kılavuz mahiyetindeki görsellere aşağıda yer verilmiştir.

              Bilgilerinize sunulur.