6111, 7103 ve 7252 Sayılı Kanunlarla İlgili Teşvik Süreleri Uzatılmıştır

 

7256 sayılı Kanun ile Cumhurbaşkanına verilen yetki çerçevesinde; hali hazırda uygulanmakta olan 6111, 7103 ve 7252 nolu Kanun teşviklerinin uygulanma süreleri, 02/12/2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları uyarınca uzatılmıştır.

3247 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince;

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi kapsamındaki "6111" kanun numaralı teşvikin 31/12/2020 olan uygulanma süresinin 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

 

3248 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince;

               4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesi kapsamındaki "7103" kanun numaralı teşvikin 31/12/2020 olan uygulanma sürelerinin 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

 

3246 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince;

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 26 ncı maddesi kapsamındaki "7252" kanun numaralı teşvikin, normale dönüş tarihini takip eden aydan itibaren üç ay olarak uygulanan teşvik süresinin, 30/06/2021 tarihini geçmemek altı ay olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.