• İş ve Sosyal güvenlik konularında idari ve adli merciler nezdinde ki ihtilaflarda şirket avukatlarına teknik destek sağlaması,