İç Kontrol Hizmetleri;

 

Ekibimizde yer alan ve alanında tecrübeli ekip, firma verilerine nüfuz ederek aşağıda belirtilen konularda denetim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

  • Uygunluk ve Uyum Denetimleri (Şirketin faaliyetlerinin mevzuata uyumunun ve çalışanların şirket içi prosedür ve yönetmeliklere uygunluklarının denetimi)

 

  • Mali Denetim (Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesi)

 

  • Performans Denetimi (Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesi)

 

  • Süreç Denetimi (Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesi)

 

  • Hile ve Suiistimal Denetimi (Süreç denetimleri sonucu ortaya konan riskli alanların şirket yönetici ve/veya çalışanlarına yönelik muhtemel hile ve suiistimal konularında denetlenmesi)

 

  • Bilgi Teknolojileri Denetimi (Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi)