• İbra, Fesih, İkale, ihbar, ihtar, kıdem, yıllık izin konularında mevzuata uygunluk ve uygulama danışmanlığı yapılması,
  • Şirketin hazırlayacağı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili metinlerin incelenerek katkıda bulunulması,
  • İş Sözleşmeleri ve Özlük Dosyalarının mevzuata uygunluğunun denetimi,
  • İşyeri iç yönetmeliği, disiplin yönetmeliği ve uygulamalarının mevzuata uygunluğunun denetimi,
  • İşyerinde fazla mesai uygulamalarının mevzuata uygunluğunun denetimi,