İş geliştirme bölümümüz;

  • Muhasebe ve Finans planlama,
  • Özelleştirilmiş sistemler,
  • Örgüt teorisi,
  • Stratejik yönetim,
  •  Potansiyel büyüme,
  • Şirket satın alma süreçlerinin yönetimi,
  • Şirket değerleme işlemleri,
  • Şirket risk analizleri

 

gibi alt kolları bünyesinde barındıran bir bütünün tamamı olup şirketin tüm bölümleriyle eş güdüm içinde çalışma gerçekleştirerek optimal ve gerekli hizmetleri vermektedir.