Vergi denetimi ve bağımsız denetim kapsamına girmeyip, işletme bünyesinde oluşan hile ve suistimallerin ortaya çıkartılmasına yönelik özel ve nitelikli denetim ve raporlamalar yapılarak şirket yönetimine sunulmaktadır.