• İş Güvenliği Uzmanı veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile koordineli olarak çalışılarak, işyerlerinde iş kazası ve meslek hastalığı vakalarının yaşanmaması için alınacak tedbirler hakkında tavsiyelerde bulunulması,
  • Meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili idari ve adli merciler nezdinde yürütülen süreçlere destek verilmesi,