Bağımsız denetim kapsamında sözleşme yaptığımız firmaların finansal tablolarının, finansal raporlama standartlarına uygunluğu denetlenerek, Kamu Gözetim Kurumu'nun belirlemiş olduğu standartlar çerçevesinde denetim ve raporlama hizmeti verilmektedir.