Yeminli Mali Müşavirlik tam tasdik sözleşmesi yapılan firmaların, cari dönem denetimleri yapılarak vergisel iş ve işlemlerinin vergi mevzuatına uygun hale getirilmesi sağlanmaktadır. Bahse konu denetim hizmeti, zamanında Maliye Bakanlığı'nda görev almış yetkin denetim elemanları tarafından bizzatihi yürütülmektedir.