• İş Müfettişleri ve SGK Denetim elemanları tarafından yapılacak incelemeler öncesi, talep edilen işyeri kayıt ve belgelerinin (ön incelemeye tabi tutarak) denetime hazır hale getirilmesi,
  • Denetim süreçlerinde ve sonrasında teknik ve hukuki destek sağlaması,