• İç kontrol ve risk değerlendirme faaliyetleri ile hile ve suistimal tespitine yönelik hizmetler,
  • Satın alma, nakit sistemi ve pazarlama-satış departmanları denetimi,
  • Şirket içi raporlama sistemlerinin geliştirilmesi,
  • Mevzuat değişikliklerinde güncel bilgilendirme hizmeti verilmesi,
  • İşlemenin yapısına uygun özelleştirilmiş sistemelerin ve farklı maliyet modellerinin  oluşturulması ve önerilmesi,