• Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin alınması ile ilgili çalışmaların yürütülmesi,
  • Dahilde İşleme Rejimi ile ilgili müracaat, takip ve kapatılması ile ilgili kontrollerin sağlanması,
  • TEV Hesaplama tablolarının kontrollerinin sağlanması,
  • Yatırım ve diğer teşvik unsurları ile ilgili kontrollerin yapılması,
  • Yurtdışı Birim, Marka Tescil Tanıtım Desteği uygulamalarının takibi,
  • Mevzuat değişikliklerinde güncel bilgilendirme hizmeti verilmesi