Gerek İnsan Kaynakları çalışanlarına gerekse işyeri çalışanlarına İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları konularında temel eğitim verilmesi,