• Güncel istihdam teşviklerinden tam ve eksiksiz olarak yararlanılması süreçlerinin yönetimi,
  • 5510 sayılı Kanunun Ek 17. maddesi çerçevesinde, geçmiş dönem yararlanılmayan prim teşviklerinin belirlenmesi,