• Kapasite raporu ve imalat reçetelerin kontrolü,
  • Üretim maliyet tablolarının kontrol edilmesi, gerekmesi halinde revize edilmesi,
  • Fire ve zayiat oranlarının kontrolü,
  • Amortisman Tablolarının Kontrolü