SAHTE BELGE ve MALİ UYGULAMADA KOD'a GİRMEK

  Detay

2020’DE DAHA ÇOK VERGİ ÖDEYECEĞİZ...

  Detay

FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA VE 7186 SAYILI TORBA KANUN İLE GETİRİLEN DİĞER ÖNEMLİ DÜZENLEMELER..

  Detay

7144 sayılı yasa..İşletmeye ait taşınmazların değerinin güncelenmesine ilişkin Yasal Düzenleme ve İmar Barışına bu pencereden bir bakış...

  Detay

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine İlişkin MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE SORUNLAR..

  Detay

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER

  Detay

Vergi indirimi nedir? Kimler yararlanabilir ?

  Detay

7061 SAYILI TORBA KANUN VERGİ YÜKÜMÜZÜ VE VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZİ NASIL DEĞİŞTİRDİ?

  Detay

İşletmelerde “Çifte Kayıt” gerçeği ve hapis cezası riski..

  Detay

MALİYE, İNCELEMEYE ALMADAN ÖNCE İZAHA DAVET EDECEK!

  Detay

BANKA HESAP HAREKETLERİNE YÖNELİK VERGİ İNCELEMELERİ VE DİĞER RİSK DEĞERLENDİRMELERİ..

  Detay

Son dönemlerde yapılan ve Ticari İşletmeleri yakından ilgilendiren Mali Mevzuattaki çarpıcı değişiklikler..

  Detay

KUR ARTIŞININ İŞLETMELERİN MALİ YAPILARI ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU RİSKLER

  Detay

İFLAS ERTELEME SİSTEMİNE ELEŞTİREL VE VERGİSEL BİR BAKIŞ

  Detay

SAHTE FATURA NASIL ANLAŞILIR?

  Detay

NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDA BÜYÜK VERGİSEL AVANTAJLAR

  Detay

İŞLETMELER İÇİN BÜYÜYEN RİSK! SAHTE VE MUHTEYVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANMA

  Detay

Gayrimenkulde saadet zincirinin hazin sonu

  Detay

Konut ve İşyeri Teslimlerinde Yapılan KDV ve Tapu Harcı İndirimi 31.12.2018 Tarihine Uzatıldı.

  Detay

Döviz Kredisi Kullanımında 15 Milyon Doların Altında Borcu Olanlar Döviz Gelirinin 3 Katına Kadar Borçlanabilecektir

  Detay

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşaat Harcamalarının KDV İadesinin Alınmasına 2018 Yılında da Devam Edilecektir

  Detay

E-Defter Uygulamasında Yapılan Hatalı İşlemlerden Ötürü Beratlar Silinebilir mi?

  Detay

DİİB Kapsamında Satın Aldığı Girdileri Kullanarak Ürettiği Malı İhraç Kayıtlı Olarak Teslim Eden Bir Mükellefin İade Alacağı KDV Tutarı Hesaplarken Dikkat Etmesi Gereken Tebliğ(ler)!

  Detay

İndirimli Orana Tabi Konut Teslimlerinden Doğan KDV İadeleri Yılı İçinde Nakden Talep Edilebilecektir

  Detay

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 17. Maddesi

  Detay

YENİ BİR VERGİ AFFI YASASI ÇIKIYOR MU?

  Detay