• Talep halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde işletme kayıtlarının incelenmesi ve raporlanması,
  • Firmaların iş verdiği alt işverenler veya işletmeler nezdinde karşıt incelemeler gerçekleştirilmesi,