Transfer Fiyatlandırması uygulaması nedeniyle müşterilerinin karşılaşabilecekleri mali risklerin tanımlanmasına, tanımlanan risklerin asgari düzeye indirilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri sunarak; İlişkili şirketler arasındaki borç alıp verme, mal ve hizmetlerin fiyatlandırılması uygulamalarının incelenerek risklerin tespiti sağlanmaktadır.