Tam tasdik ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz firmaların, muhasebe kayıtları ile vergisel iş ve işlemlerinin vergi kanunlarına uygunluğu dönem içerisinde düzenli bir şekilde denetlenerek gerekli düzeltme ve raporlamalar yapılmaktadır.