Güney ÇINAR Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 30 Nisan 2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; tapu harcı binde 15'e, % 18 KDV oranına tabi konut teslimlerinde KDV % 8'e düşürülmüş ve sonrasında 18 Mayıs 2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İşyerleri teslimleri de indirimli KDV uygulamasına dahil edilmiş olup, bu uygulama 31.10.2018 tarihinde sona erecekti. 31 Ekim 2018 tarihli ve 2018/287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; “MADDE 1- (1) 30.04.2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5 inci maddesinde yer alan “31/10/2018” ibaresi “31/12/2018” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- (1) 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 3 üncü maddesinde yer alan 31/10/2018” ibaresi “31/12/2018” şeklinde değiştirilmiştir.” Böylelikle; Konut ve işyeri teslimlerinde 31.10.2018 tarihine kadar uygulanacak olan "binde 15" tapu harcı oranı 31.12.2018 tarihine ve % 18 KDV oranına tabi konut ve işyeri teslimlerinde 31.10.2018 tarihine kadar uygulanacak olan % 8 KDV oranı ise 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmış olup, bu tarihte son bulacaktır. “İlim, ilim bilmektir, ilim ise kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen, bütün okumaların boşa olmuş demektir.” Yunus Emre KAYNAKÇA: - 31.10.2018 Tarihli ve 2018/287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı - 30.04.2018 Tarihli ve 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı