Yatırımcıların inşaat işleri nedeniyle yüklendikleri büyük KDV yüküyle ilgili sıkıntıların çözümü için, yatırımcıların üstlendikleri KDV’yi normal indirim yolu ile gideremediklerinden dolayı ciddi finansman baskısı altında kalmaktaydılar. Bundan dolayı Resmi Gazete’de 2017/9917 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Geçici 8. Maddesinde, 01/01/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için, bina-inşaat harcamalarının KDV iadesi gerçekleştirilecektir. 30 Aralık 2017 tarihlinde Resmi Gazete’de 2017/11175 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmış olup, “GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi, b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüzolmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.” Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi 31/12/2018” şeklinde değiştirilmiştir. Bahse konu karar ile 2017 yılında yatırım teşvik belgesi kapsamında imalat sanayiinde gerçekleştirilecek yatırım harcamalarına özel olarak getirilen ilave teşvik hükümlerinden 2018 yılında da yararlanılabilecektir. Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde de; * Yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, * Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında, * Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır. KDV iadesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu düzenlemeleri ile uygulamanın ilk bir yıllık teşvik şeklinde düzenlenmesi ve sonrasında 2018 yılında da devam edilmesi yerine özellikle KDV iadesinin süresiz olması yatırımcı firmalarımız için kesin bir çözüm olacaktır. “Her şeyin mühim noktası, başlangıçtır.” Eflatun KAYNAKÇA: - Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11175 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar